Bachelor in Accountancy - Bachelor in Accountancy (voor 2018)


Program Director
: Drs. Paul van Bladel CISA

FirstPrevYear 1 of 4NextLast

First Year 

Goal First Year 
De kern van het 1e jaar wordt gevormd door de vakken van Moderne Bedrijfsadministratie. Na afronding van deze vakken behaald de student het MBA diploma.

Content First Year

Alle prijzen zijn exclusief examengelden. Voor de literatuur kan gekozen worden voor gratis pdf's.

 


Course Description
PDB Bedrijfsadministratie
Je leert berekeningen maken en boekingen verrichten ten behoeve van de financiële administratie van een handelsonderneming en/of dienstverlenende onderneming. Denk bijvoorbeeld aan boekingen die betrekking hebben op inkoop, verkoop, kosten, opbrengsten, geld onderweg, privé-voorzieningen en vreemd vermogen. Daarnaast doe je de belangrijkste kennis op over kredietlimiet, kredietruimte, kredietbeperking en factoring.MBA Bedrijfsadministratie
Het programma van de module journaalposten is opgesteld tegen de achtergrond van een geautomatiseerde administratie. De volgende onderweroen worden aan de orde gesteld:
  • doelstelling van de administratieve organisatie, rekeningstelsels en de toepassing ervan;
  • permanance in handelonderneming;
  • boekingen en kostensoorten;
  • fabrieksboekhouding;
  • budgettering
 
Na bestudering van deze onderwerpen wordt inzicht verkregen in de wijze waarop informatie wordt verzameld en vastgesteld ten behoeve de informatie verstrekking.MBA Kostencalculatie
Kostencalculatie niveau 5 gaat verder dan basisberekeningen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbudgettering, kostenbewaking, het oplossen van optimalisatievraagstukken en informatie verstrekken te behoeve van de financiële besturen van een organisatie. Daarnaast kun je uiteraard diverse kostencalculaties maken.BA Onderzoeksvaardigheden 1
De kandidaat kan statististische cijfers lezen en interpreteren, kan analysemethoden toepassen en kan onderzoeksgegevens in een rapport presenteren.BA Algemene Economie
In de module Algemene Economie komen de onderdelen macro, internationale en monetaire economie aan de orde. Het onderdeel macro economie is gericht op de invloeden van bepaalde macro-economische variabelen op de resultaten van (Nederlandse) bedrijven (micro-organisatie). Deze inzichten in de macro-economische ontwikkelingen zorgen er voor dat studenten deze ontwikkelingen blijvend kunnen volgen (bijhoudend economische actualiteit). Het onderdeel internationale en monetaire economie verschaft kennis en inzicht in de financiële markten (geld-, vermogens-, valutamarkt) en de buitenlandse betrekkingen van een land (internationale handel en valuta- en landenrisico van ondernemingen).BA Praktijk 1
Gedurende de gehele studie dient de studie een persoonlijk portfolio bij te houden. Hierin worden praktijkopdrachten/cases bij gehouden die de student maakt in interactie met de werkomgeving.MBA Financiering
De vermogensbehoefte van een onderneming bepalen, een investeringsselectie maken. Maar ook het kennen van verschillende vormen van eigen vermogen en vreemd vermogen en hier berekeningen voor maken, een jaarrekening beoordelen en of overzichten maken ten behoeve van interne en externe verslaglegging. Met Financiering kun je een stevige bijdrage leveren voor de financiële administratie.MBA Belastingwetgeving
Belasting: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Met Belastingwetgeving ken je de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (BTW). Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen ben je in staat belastingaangifte inkomstenbelasting voor de particulier te doen. Voor ondernemingen leer je de belangrijkste onderwerpen voor de aangifte loonbelasting en omzetbelasting.Overview First Year
 

FirstPrevYear 1 of 4NextLast
(c) 2018 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID