Master in Onderwijskunde - Master in Onderwijskunde


Program Director
: Sidney Justiana MBA

FirstPrevYear 1 of 3NextLast

Preparation 

 


Course Description
Introductie onderwijskunde en psychologie
Het doel van deze cursus is om de studenten een beeld te geven van de belangrijkste aspecten binnen de wereld van onderwijskunde.
Deze aspecten zijn:
  1. Introductie in de pedagogiek: hierin zullen de studenten en beeld krijgen van onderwerpen zoals de volgende aspecten:
A. Onderwijs in de maatschappelijke context
B. Onderwijs en overheid
C. Onderwijskunde
    • Schoolorganisatie en aan leren en instructie
D. Stromingen in het onderwijs
Freire, Montessori, Jenaplan, Vrije School, Dalton, Huiswerkvrije Scholen, Thuisonderwijs, Afstandsonderwijs
 
  1. Introductie in sociale psychologie: hierin zullen de studenten en beeld krijgen van onderwerpen zoals de volgende aspecten:
    • Ontwikkelingspsychologie
    • Sociale psychologie
    • Leerpsychologie (of onderwijspsychologie)
    • Stromingen in de leerpsychologie/onderwijspsychologie
In dit onderdeel gaat het dus vooral om hoe er geleerd wordt, wat er geleerd wordt (cognities, vaardigheden en attitudes) en op welke manieren dat gebeurdintroductie tot de master onderwijskunde
1. De onderwijskunde als wetenschap;
 
2. Theorieën uit de leerpsychologie en hun betekenis voor de onderwijskunde;
 
3. Motivatietheorieën en hun betekenis voor de  onderwijskunde;
 
4. Curriculum en curriculum-constructie.Cuma, Organisatiekunde,Management en Change management
Doel:
Aan het einde van de lessen series moeten de studenten een duidelijk beeld hebben van:
  • Wat organisatiekunde is,
  • Wat de voordelen van het toepassen van organisatiekunde binnen elke organisatie en het onderwijs in het bijzonder is
  • Hoe organisatiekunde wordt toepast, op macro- en micro niveau, binnen het onderwijs, in het algemeen, en in het onderwijs op Curaçao in het bijzonder.
  • Hoe zij gebruik kunnen maken van de voordelen van organisatiekunde, op micro niveau, binnen het onderwijs
  • Hoe de machtsrelaties binnen onze gemeenschap zijn
  • Wat cultuur en cultuuronderwijs zijn en hoe zij dit als professionelen moeten kunnen toepassen bij het maken van beleid in het onderwijs
  • De verschillende filosofieën binnen een gemeenschap en hoe deze worden toegepast binnen het onderwijs.
  • Wat de inhoud van “Organizational management” en “Change management” is  en de positieve aspecten hiervan.
  • De theorieën van “Effective Change Implementation”.
 Overview Preparation
 

FirstPrevYear 1 of 3NextLast
(c) 2018 - Disclaimer Powered by the GRID