SPD Bedrijfsadministratie - SPD Bedijfsadministratie


Program Director
: Drs. Paul van Bladel CISA

Profile:

De opleiding heeft twee instroommomenten in een collegejaar, in januari en in september. In onderstaand overzicht vindt u achtereenvolgens de geadviseerde volgorde van de modules van de deeltijdavondopleiding. De bijeenkomsten van de avondopleiding zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 
Structure:

Het opleidingsprogramma betreft de volgende onderdelen:


First Year 

 

Content First Year

De prijzen per module zijn exclusief examengelden. Voor de literatuur kan gekozen worden voor gratis pdf's.   


Course Description
SPD Inleiding BIV/Interne Beheersing
Onjuiste of onvolledige managementinformatie kan leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen en inefficiënt werken. Om het management goed te kunnen informeren over de interne gang van zaken speelt betrouwbaarheid van de informatie een cruciale rol. Dit vereist inzicht in de risico’s die deze betrouwbaarheid bedreigen. Na het volgen van deze module beschik je over de vereiste kennis om grip te krijgen op de informatieprocessen binnen een organisatie – onmisbaar in een tijd waarin ICT zich in sneltreinvaart ontwikkelt. Na het afronden van het examen SPD Inleiding Interne Beheersing ontvang je het Associatiediploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®)SPD Bestuurlijke Informatie / IC
De werking van het systeem van interne beheersing in een organisatie is de basis voor de risico-gerichte aanpak van een opdracht. Daarnaast is de MKB-accountant het aanspreekpunt voor verbeteringen in de beheersing van bedrijfsrisico’s. In deze module worden de concepten van risicobeheersing behandeld aan de hand van de theorie en uitgewerkt in praktijkgerichte casuïstiek. Tijdens de cursus werk je stap voor stap aan een integraal vraagstuk over de administratieve organisatie van een bedrijfshuishouding in het MKB.SPD Privaatrecht
Bij Privaatrecht staan kernonderdelen van het contractenrecht centraal, zoals de bronnen van verbintenissen, de totstandkoming van de overeenkomst en de uitleg van de inhoud van de overeenkomst. Daarnaast komt het privaatrecht ook in Europees perspectief aan de orde. Ingegaan wordt op het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, namelijk de rechtmatige en onrechtmatige daden en zullen we dieper ingaan op causaliteitsvraagstukken die daar spelen. Ook zal de verbinding worden gelegd van het privaatrecht naar het goederenrecht, de twee pijlers van het vermogensrecht. In het tweede semester van het eerste jaar gaat u namelijk het vak Personen- en vermogensrecht volgen, waarin het goederenrecht en het personen- en familierecht centraal staan. Inleiding Privaatrecht geeft daarnaast ook de benodigde basiskennis voor de tweedejaarsvakken Verbintenissenrecht en Goederenrecht.SPD Ondernemingsrecht en Sociaal recht
Deze module gaat in op de belangrijkste juridische aspecten voor ondernemingen. Vermogensrecht, faillissementsrecht en wetgeving over formele structuur van rechtspersonen is kern van de lesstof. Je hebt na het afronden van deze module grondige kennis van en inzicht in de structuur van het Nederlands vermogensrecht. Je bent in staat om juridische teksten waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.SPD Management Control & Data Analyse
In de module Management Control & Data Analyse wordt een verbinding gelegd tussen voor een organisatie beschikbare interne en externe informatie (data) en de mogelijkheden hiervan voor managementrapportagesOverview First Year
 

(c) 2018 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID