Description: Er zijn maar weinig mensen van buiten de accountancysector die beseffen hoe dynamisch het beroep van accountant en financial controller kan zijn. Vrijwel geen enkele beroepsbeoefenaar krijgt met zoveel verschillende mensen en bedrijven uit uiteenlopende bedrijfstakken te maken. Ondernemen is mensenwerk en het verkrijgen van de juiste adviezen van levensbelang. Met het volgen van de opleiding Bachelor in Accountancy wordt de basis gelegd voor de professionele financieel expert. Na succesvolle afronding mag u de titel Bachelor in Accountancy voeren.

De opleiding is bestemd voor iedereen die een carrière ambieert als (assistent) accountant en zij die de vervolgopleiding voor Accountant-Administratieconsulent willen volgen en voor financial controllers die de controllers vervolgopleiding willen volgen.

De opleiding is erkend door de Minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen.

Daarnaast kunt u de volgende tussentijdse diploma's verkrijgen:
 • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA): na 1 jaar
 • Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA): na 2 jaar
 • SPD Bedrijfsadministratie (SPD): na 3 jaar


Structure:  De opleiding Bachelor Accountancy omvat een propedeutische fase en een hoofdfase.

Final Attainment Level: Aan het eind van de  opleiding beschikt u over de volgende eindtermen:
nr 
Level 
[Expand]1De kandidaat kan boekingen verrichten ten behoeve van de informatieverstrekking
 
Main Points:

De duur van de opleiding is als volgt:

 • 4 jaar vakken
 • 4 maanden afstudeeropdracht
De lessen zullen 2 x per week zijn, startend in de late middag, waarbij telkens 1 vak centraal zal staan. De lesduur bedraagt 3 uur. De lessen bestaan voor 50% uit casussen en voor 50% uit theorie. Alle AA en SPD vakken worden afgesloten met een examentraining. Deze wordt verzorgd door een ervaren HBO AA docenten uit Nederland. Hierbij zal de stof worden herhaald en worden getraind voor het examen. 


Studiemateriaal worden door ICUC centraal geregeld en worden op basis van kostprijs doorbelast. Voor een indicatie van de kosten van de boeken kunt u kijken op onze literatuur pagina:

Entrance level:

Hieronder kunt de gedetailleerde programma beschrijving bekijken met de verschillende vakken per jaar. Indien u reeds beschikt over het certificaat Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), dan kunt u het verkort programma volgen. In september 2016 start het nieuwe Bachelor Accounting programma wat is afgestemd op de nieuwe eisen van de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA).


Major (Ascending)
Bachelor in Accountancy
Bachelor in Accountancy (voor 2018)

Admission Requirements: Voor de Bachelor Accountancy opleiding gelden de volgende vooropleidingsvereisten:
 • HAVO diploma
 • VWO diploma
 • Diploma MBO niveau 4
 • HBO propedeuse
 • Bent u 21 jaar of ouder en beschikt u niet over de gewenste vooropleiding, dan kunt u toegelaten worden op grond van de 21+ toelatingsregeling.
Iedereen die toelaatbaar is tot de opleiding kan een verzoek indienen tot een vrijstelling voor de modules van de propedeutische fase en de hoofdfase, bijvoorbeeld in geval van:
 • Afgeronde MBA
 • Gedeeltelijk afgeronde UNA-Bachelor
 • Gedeeltelijk afgeronde SPD
Voor een overzicht van het vrijstellingen beleid klikt u hier. Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, dient u een gemotiveerd verzoek in bij ICUC. Bij dit verzoek moet u kopieën van diploma en cijferlijst meesturen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ICUC.
 
(c) 2019 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID