Bachelor in Accountancy - Bachelor in Accountancy


Program Director
: Drs. Paul van Bladel CISA, CCSP

FirstPrevYear 1 of 10NextLast

First Year 

Goal First Year 
De kern van het 1e jaar wordt gevormd door de vakken van Moderne Bedrijfsadministratie. Na afronding van deze vakken behaald de student het MBA diploma.

Content First Year

Alle prijzen zijn exclusief examengelden. Voor de literatuur kan gekozen worden voor gratis pdf's.

 


Course Description
MBA Bedrijfsadministratie
Het programma van de module journaalposten is opgesteld tegen de achtergrond van een geautomatiseerde administratie. De volgende onderweroen worden aan de orde gesteld:
  • doelstelling van de administratieve organisatie, rekeningstelsels en de toepassing ervan;
  • permanance in handelonderneming;
  • boekingen en kostensoorten;
  • fabrieksboekhouding;
  • budgettering
 
Na bestudering van deze onderwerpen wordt inzicht verkregen in de wijze waarop informatie wordt verzameld en vastgesteld ten behoeve de informatie verstrekking.MBA Kostencalculatie
Kostencalculatie niveau 5 gaat verder dan basisberekeningen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbudgettering, kostenbewaking, het oplossen van optimalisatievraagstukken en informatie verstrekken te behoeve van de financiƫle besturen van een organisatie. Daarnaast kun je uiteraard diverse kostencalculaties maken.AD Beginselen Accountancy
In deze module wordt duidelijk gemaakt wat het vak Accountant inhoud. Hierdoor krijgt de student een goed idee welke onderwerpen er in de opleiding behandeld gaan worden en wat de samenhang ertussen is.


AD Professionele Vaardigheden A1
Dit is een portfolio module waarin de student zelfstandig de aangeleerde stof in de praktijjk moet brengen.


MBA Belastingwetgeving
Belasting: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Met Belastingwetgeving ken je de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (BTW). Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen ben je in staat belastingaangifte inkomstenbelasting voor de particulier te doen. Voor ondernemingen leer je de belangrijkste onderwerpen voor de aangifte loonbelasting en omzetbelasting.MBA Financiering
De vermogensbehoefte van een onderneming bepalen, een investeringsselectie maken. Maar ook het kennen van verschillende vormen van eigen vermogen en vreemd vermogen en hier berekeningen voor maken, een jaarrekening beoordelen en of overzichten maken ten behoeve van interne en externe verslaglegging. Met Financiering kun je een stevige bijdrage leveren voor de financiƫle administratie.AD Onderzoeksvaardigheden 1
De kandidaat kan statististische cijfers lezen en interpreteren, kan analysemethoden toepassen en kan onderzoeksgegevens in een rapport presenteren.AD Professionele Vaardigheden A2
Dit is een portfolio module waarin de student zelfstandig de aangeleerde stof in de praktijjk moet brengen.


Overview First Year
 

FirstPrevYear 1 of 10NextLast
(c) 2024 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID