Program Director
: Drs. Paul van Bladel CISA, CCSP

 

First Year 

 

Content First Year

De hieronder genoemde prijzen per module zijn inclusief examengelden voor 1 examen. Voor de literatuur kan gekozen worden voor gratis pdf's. 


Course Description
SPD Ondernemings- en Vermogensrecht
Deze module gaat in op de belangrijkste juridische aspecten voor ondernemingen. Vermogensrecht, faillissementsrecht en wetgeving over formele structuur van rechtspersonen is kern van de lesstof. Je hebt na het afronden van deze module grondige kennis van en inzicht in de structuur van het Nederlands vermogensrecht. Je bent in staat om juridische teksten waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.SPD Bestuurlijke Informatie / IC
De werking van het systeem van interne beheersing in een organisatie is de basis voor de risico-gerichte aanpak van een opdracht. Daarnaast is de MKB-accountant het aanspreekpunt voor verbeteringen in de beheersing van bedrijfsrisico’s. In deze module worden de concepten van risicobeheersing behandeld aan de hand van de theorie en uitgewerkt in praktijkgerichte casuïstiek. Tijdens de cursus werk je stap voor stap aan een integraal vraagstuk over de administratieve organisatie van een bedrijfshuishouding in het MKB.SPD Auditing MKB
In de module Auditing MKB wordt de kennis die in de vooropleiding verkregen is van de gedragsregels (VGBA) en de beroepsregels NV COS verder uitgediept. Het assurance-framework is de kern van deze module. De module dient als voorbereiding op de verdieping in de oriëntaties Accountancy-MKB (bijzondere onderzoek) en Accountancy-Finance(Auditing voor Financials).SPD Administratie van Winstbelasting en Consolidatie
De module Administratie van Belasting en Consolidatie richt zich op de administratieve verwerking en rapportering van financiële informatie ten behoeve van de vennootschappelijke, de fiscale en de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit onderdeel staat het journaliseren van winstbelasting en het maken van correctie- en eliminatieposten in het kader van de consolidatie centraal.SPD Strategie, Governance & Organisatie
Het vak Strategie, Governance & Organisatie is ontstaan uit de behoefte om op gestructureerde wijze na te denken over en begrip te krijgen van organisaties en wat zich daarin afspeelt. Een moderne kijk op organisaties is ontstaan tijdens de Industriële Revolutie. Wat niet wegneemt dat de fundering van ondernemingen een eerdere oorsprong kent. Dit is altijd in combinatie geweest met handel tussen verschillende geografische gebieden. Bekende voorbeelden zijn de Zijde­route tussen Azië en het Westen.

De eerste internationale handelsondernemingen waren opgericht en ondersteund door natio­nale overheden met als doel een koloniaal handelsbeleid met nederzettingen op te zetten. Bekende voorbeelden zijn geweest de VOC (1602) en de Nederlandse West-Indische Com­pagnie (1621). Maar ook andere West Europese landen kenden dit soort multinationale on­dernemingen.Overview First Year
 

(c) 2024 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID