Program Director
: Drs. Paul van Bladel CISA, CCSP

 

First Year 

 

Content First Year

De hieronder genoemde prijzen per module zijn inclusief examengelden voor 1 examen. Voor de literatuur kan gekozen worden voor gratis pdf's.   


Course Description
VBA Externe Verslaggeving
Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een goed beeld van de werkelijke situatie van een onderneming. Na het behalen van het examen Jaarrekening niveau 6 bent u op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot de externe verslaggeving en kunt u een balans opstellen. Ook het opstellen van een winst- en verliesrekening en bijvoorbeeld het verwerken van stelsel- en schattingswijzigingen in de jaarrekening zijn onderwerpen die u zich eigen hebt gemaakt.Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een goed beeld van de werkelijke situatie van een onderneming. Na het behalen van het examen Jaarrekening niveau 6 bent u op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot de externe verslaggeving en kunt u een balans opstellen. Ook het opstellen van een winst- en verliesrekening en bijvoorbeeld het verwerken van stelsel- en schattingswijzigingen in de jaarrekening zijn onderwerpen die u zich eigen hebt gemaakt.VBA Management Accounting & Control
Het vak houdt zich bezig met het verzamelen en berekenen van kosten voor de waardebepaling van de voorraad. Management Accounting is nodig voor de externe (rapportage) en interne winstbepaling. Het gaat bij accounting in het bijzonder om de beslissingsvoorbereiding. De boekhouding registreert hoofdzakelijk de financiele gevolgen naar aanleiding van al uitgevoerde besluiten. De financieel-economische kostenbepaling en -informatieverzorging vindt dus plaats ten behoeve van het (interne) management (managementaccounting)om het besluitvormingsproces te ondersteunen en om de efficientie van bestaande activiteiten te verbeteren. Het onderdeel Management control (manier waarop de informatie wordt gestructureerd om de processen beheersbaar te maken) is de verdieping van de basismodule Management Accounting & Control.VBA Belastingrecht
Met Belastingrecht niveau 6 kent u de bepalingen van belangrijke fiscale Nederlandse wetten én u kunt deze toepassen. De Wet op de Inkomstenbelasting , de Wet op de vennootschapsbelasting, de Wet op de dividendbelasting, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht. Na het afronden van deze module ben je in staat om de winstaangifte van de IB-onderneming en de kleine rechtspersoon op te stellen.VBA Administratie & Verslaggeving
VBA Administratie & Verslaglegging gaat in op de interne jaarrekening van een onderneming. U houdt zich bezig met alle aspecten van een interne jaarrekening, die door de ondernemingsleiding wordt gebruikt om de organisatie financieel te beheersen.
 
Na het behalen van dit examen kunt u analyses uitvoeren en financiële overzichten opstellen, ter ondersteuning van de besluitvormingsprocessen in een onderneming.VBA Externe Verslaggeving & Financiering
Wil je analyses kunnen maken en advies kunnen geven op het gebied van financiering? Wil je inzicht krijgen in de stuctuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien? Na het behalen van VBA Financiering heb je je deze kennis en dit inzicht eigen gemaakt. Je weet onder andere structuur in de investeringsbeslissingen aan te brengen en je hebt bijvoorbeeld inzicht hoe er in deze behoefte voorzien kan worden.Overview First Year
 

(c) 2024 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID