Description:

De Associate degree (Ad) Accountancy is een internationaal erkende opleidingsgraad voor een twee- tot drie-jarige HBO-opleiding. De Ad’er Accountancy kan als assistent-accountant werkzaam zijn in dezelfde beroepspraktijk onder de verantwoordelijkheid van en aansturing door de AA'er.


De Associate degree (Ad) Accountancy is een deeltijdprogramma waarbij u werken en leren kunt combineren. Met dit programma past u de theoretische kennis direct in de praktijk toe en wordt u tegelijkertijd begeleid door docenten en mensen uit het bedrijf waar u werkzaam bent. Voorwaarde is dat u een baan heeft of dat u binnenkort gaat werken in de accountancy.


De Ad is een graad die verleend wordt aan mensen die een zogenaamd Associate degree programma doorlopen dat 120 studiepunten bevat, de helft van een volwaardige HBO Bachelor opleiding. Daarmee komt de overheid tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven dat aangegeven heeft dat er behoefte is aan een extra kwalificatie. De beroepenveldcommissie van NGO ENS/VAAC onderschrijft het profiel van de Ad’er Accountancy. De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) heeft aangegeven positief tegenover de ontwikkeling van de Associate degree Accountancy te staan.

Het Ad Accountancy traject is bestemd voor medewerkers op een accountantskantoor of administratiekantoor. Een functie als assistent accountant, assistent financieel manager, assistent controller of administrateur sluit uitstekend aan op de inhoud van de Ad Accountancy.
 
Structure:

De Ad opleiding Accountancy is opgebouwd uit twee fasen, een propedeutische fase (60 EC) en een tweede jaar (60 EC). Het Associate degree-programma omvat 120 EC. Bij het EC staat één EC gelijk aan een studielast van normaliter 28 uur studeren. Een studiejaar omvat in totaal 60 EC. De propedeuse bestaat uit vijf inleidende modules en twee praktijkcomponenten. Het tweede jaar bestaat uit 5 modules en een afstudeerfase.

 

Final Attainment Level:
nr 
Level 
 
No data to display
 
Main Points:

De modules van de Ad Accountancy zijn afzonderlijk te volgen en er kan afzonderlijk examen in worden afgelegd. U kunt zelf uw leerroute samenstellen. U hoeft niet de volledige propedeutische fase te hebben afgerond voordat u met het tweede jaar kunt starten. 

 

Years: Selecteer de onderstaande link voor een module overzicht.
Major Ascending
Associate Degree Accountancy (Ad Acc)

Admission Requirements: Voor de HBO Accountancy opleiding gelden de volgende vooropleidingsvereisten:
  • HAVO diploma
  • VWO diploma
  • Diploma MBO niveau 4
  • HBO propedeuse

Iedereen die toelaatbaar is tot de opleiding kan een verzoek indienen tot een vrijstelling voor de modules van de propedeutische fase en de hoofdfase, bijvoorbeeld in geval van:

  • Afgeronde MBA
  • Gedeeltelijk afgeronde UNA-Bachelor
  • Gedeeltelijk afgeronde SPD
Voor een overzicht van het vrijstellingen beleid klikt u hier. Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, dient u een gemotiveerd verzoek in bij ICUC. Bij dit verzoek moet u kopieën van diploma en cijferlijst meesturen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ICUC.
 
(c) 2024 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID