Description: Er zijn maar weinig mensen van buiten de accountancysector die beseffen hoe dynamisch het beroep van accountant en financial controller kan zijn. Vrijwel geen enkele beroepsbeoefenaar krijgt met zoveel verschillende mensen en bedrijven uit uiteenlopende bedrijfstakken te maken. Ondernemen is mensenwerk en het verkrijgen van de juiste adviezen van levensbelang. Met het volgen van de opleiding Bachelor in Accountancy wordt de basis gelegd voor de professionele financieel expert. Na succesvolle afronding mag u de titel Bachelor in Accountancy voeren.

De opleiding is bestemd voor iedereen die een carrière ambieert als (assistent) accountant en zij die de vervolgopleiding voor Accountant-Administratieconsulent willen volgen en voor financial controllers die de controllers vervolgopleiding willen volgen.

De opleiding is erkend door de Minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen en is geaccrediteerd bij de Accreditation Council of Business Schools and Programs (ACBSP).

Daarnaast kunt u de volgende tussentijdse diploma's verkrijgen:
 • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA): na 1 jaar
 • Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA): na 2 jaar
 • Associate Degree Accountancy (AD Acc): na 3 jaar
 • SPD Bedrijfsadministratie (SPD): na 4 jaar


Structure:  De opleiding Bachelor Accountancy omvat een propedeutische fase en een hoofdfase.

Final Attainment Level: Aan het eind van de  opleiding beschikt u over de volgende eindtermen:
nr 
Level 
Expand1ACC-BH: De kandidaat is in staat om zelfstandig financiele gegevens te verwerken (of te laten verwerken) in de administratie.
Expand2ACC-MIS: De kandidaat is in staat om zelf (geautomatiseerde) financiële en niet financiële informatiesystemen te ontwerpen, in te richten en te onderhouden.
Expand3ACC-BA: De kandiaat is in staat om financieel-economische en fiscale risico’s te identificeren en te beheersen.
Expand4ACC-BIV: De kandidaat is in staat om een administratieve organisatie vorm te geven, in te richten en te toetsen.
Expand5ACC-TAX: De kandidaat is in staat om informatie, advies te geven en diensten te verlenen op financieel-economisch en fiscaal terrein.
Expand6ACC-ORG: De kandidaat is in staat om leiding te geven, supervisieren en/of te coördineren
Expand7ACC-LEG: De kandidaat is in staat om toe te zien dat de onderneming in overeenstemming handelt met de vigerende wet- en regelgeving.
Expand8ACC-EV: De kandidaat is in staat om informatie ten behoeve van externe belanghebbenden te verstrekken.
Expand9ACC-ASS: De kandidaat is in staat controle werkzaamheden te verrichten
Expand10ACC-RES: De kandidaat is in staat zelfstandig onderzoek uit te voeren.
 
Main Points:

De duur van de opleiding is als volgt:

 • 5 jaar
 • waarvan 2 stages van 4 maande en 4 maanden afstudeeropdracht
De lessen zullen 2 x per week zijn, startend in de late middag, waarbij telkens 1 vak centraal zal staan. De lesduur bedraagt 3 uur. De lessen bestaan voor 50% uit casussen en voor 50% uit theorie. Alle AA en SPD vakken worden afgesloten met een examentraining. Hierbij zal de stof worden herhaald en worden getraind voor het examen. 


Studiemateriaal worden door ICUC centraal geregeld en worden op basis van kostprijs doorbelast. Voor een indicatie van de kosten van de boeken kunt u kijken op onze literatuur pagina:

Entrance level:

Hieronder kunt de gedetailleerde programma beschrijving bekijken met de verschillende vakken per jaar. Indien u reeds beschikt over het certificaat Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), dan kunt u het verkort programma volgen. In september 2022 start het nieuwe Bachelor Accounting programma wat is afgestemd op de nieuwe eisen van de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA).


Major Ascending
Bachelor in Accountancy

Admission Requirements: Voor de Bachelor Accountancy opleiding gelden de volgende vooropleidingsvereisten:
 • HAVO diploma
 • VWO diploma
 • Diploma MBO niveau 4
 • HBO propedeuse
 • Bent u 21 jaar of ouder en beschikt u niet over de gewenste vooropleiding, dan kunt u toegelaten worden op grond van de 21+ toelatingsregeling.
 • Voor de Parttime / Avond opleiding en de Online opleiding geldt een minimale relevante werkervaring van 3 jaar. Voor de Fulltime / Dag opleiding geldt dit niet.
Iedereen die toelaatbaar is tot de opleiding kan een verzoek indienen tot een vrijstelling voor de modules van de propedeutische fase en de hoofdfase, bijvoorbeeld in geval van:
 • Afgeronde MBA
 • Gedeeltelijk afgeronde UoC-Bachelor of UDC-Bachelor
 • Gedeeltelijk afgeronde SPD of Accountancy Bachelor
Voor een overzicht van het vrijstellingen beleid klikt u hier. Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, dient u een gemotiveerd verzoek in bij ICUC. Bij dit verzoek moet u kopieën van diploma en cijferlijst meesturen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ICUC.
 
(c) 2023 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID